Nowoczesne immunoterapie komórkowe

Rozwijamy technologie CAR-T zarówno w leczeniu nowotworów hematologicznych, jak i nowotworów litych. To przełomowe i unikalne w skali globalnej, gdyż nowotwory lite stanowią aż 96% wszystkich nowotworów złośliwych.

Terapie CAR-T do leczenia nowotworów hematologicznych, w szczególności szpiczaka mnogiego

Terapie CAR-T do leczenia nowotworów litych, w szczególności raka trzustki, żołądka i jelita grubego

Automatyzacja produkcji CAR-T na skalę przemysłową w konsorcjum z Politechniką Śląską

TECHNOLOGIE

Innowacje polskich naukowców

4Cell Therapies S.A. rozwija w Polsce technologie CAR-T do leczenia nowotworów, w oparciu o opatentowane rozwiązania. Prace badawczo-rozwojowe realizowane są w Warszawie i Gliwicach przez polskich naukowców z doświadczeniem międzynarodowym. CZYTAJ →

PARTNERZY

Międzynarodowe licencje

Nasze produkty powstają w oparciu o licencje pozyskane od firm i instytucji na całym świecie, głównie w USA oraz Kanadzie. Partnerami Spółki w Polsce są między innymi Narodowy Instytut Onkologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny i Politechnika Śląska. CZYTAJ →